تعرفه تبلیغات

ADv
کد تبلیغشرح تبلیغقیمت(تومان)مدت زمان
A1درج بنر 60*468 زیر تمامي مطالب سايت(تمامی صفحات)450030روز
A2درج بنر 240*120 در ستون چپ(تمامی صفحات)400030روز
A3درج بنر 240*120 در ستون چپ(تمامی صفحات)500060روز
A4تبليغات متنی در تمامی صفحات200060روز
A5درج بنر240*120 در گوشه صفحه سايت500030روز
A6درج بنر60*468 در گوشه صفحه سايت500030روز